Acasă » Stiri » Oportunități majore pentru locanicii din Popricani de a-și crea afaceri cu bani europeni

Oportunități majore pentru locanicii din Popricani de a-și crea afaceri cu bani europeni

Puțini dintre locuitorii Popricanului știu că a noastră comună găzduiește primul GAL înființat în județul Iași. Ulterior înființării GAL Valea Prutului, cu  2 ani mai târziu, în județul Iași au apărut alte 5 GAL-uri noi.

Grupului de Acțiune Locală Valea Prutului este un parteneriat public-privat (11 APL-uri, 13 ONG-uri, 33 membrii privați) din comunele ieșene: Andrieseni, Bivolari, Popricani, Probota, Roșcani, Țigănași, Trifești, Victoria și comunele botoșănene: Romanești, Santa Mare, Ștefănești.

În 2011 GAL Valea Prutului a obținut autorizația de funcționare de la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și aprobarea  pentru implementarea strategiei de dezvoltare locală evaluată la 2.806.000 euro. Toți acesti bani s-au dat pe proiecte mici de dezvoltare rurală din teritoriu. Practic GAL este o mică autoritate de management, care organizează apeluri de selecție, evaluează și selectează proiecte în cele 11 comune membre în GAL.

 

GAL Valea Prutului a început să funcționeze ca și autoritate de management începând cu ianuarie 2012. S-au organizat apeluri de selecție în urma cărora, GAL Valea Prutului a selectat proiecte de dezvoltare a teritoriului  în valoare totală de 3.376.028 euro din care valoare nerambursabilă, finanțată prin intermediul axei LEADER (FEADR), de 2.809.939 euro.

 

Valoarea nerambursabilă proiectelor contractate: 1.302.558 euro (27 proiecte)

Valoarea nerambursabilă proiectelor în evaluare la APDRP: 332.571 euro (4 proiecte)

Valoarea nerambursabilă a proiectelor notificate spre contractare: 556.857 euro (9 proiecte)

Valoarea nerambursabilă proiectelor în evaluare la GAL: 48.136 euro (2 proiecte)

Buget disponibil la GAL:35.000 euro

 

 

Beneficiarii fondurilor nerambursabile accesate prin intermediul GAL Valea Prutului:

  • Tinerii fermieri/agricultori din teritoriul GAL-ului;
  • Tineri care doresc să-și înființeze o afacere atât în domeniul agricol cât și non agricol;
  • Societățile comerciale din teritoriul GAL-ului
  • Autoritățile publice locale din teritoriul GAL-ului

 

Investițiile din cadrul proiectelor finanțate de GAL Valea Prutului vizează următoarele obiective:

  • Sprijinirea tinerilor agricultori pentru înființare de ferme agricole;
  • Modernizarea fermelor existente;
  • Stimularea inițiativelor antreprenorilor în activități non-agricole;
  • Construirea, modernizarea, extinderea și dotarea structurilor de primire turistică
  • Promovarea agroturismului;
  • Îmbunătățirea infrastructurii fizice de baza în teritoriul GAL-ului.

 

Modificare Dimensiune Font
Contrast Mare