Acasă » Anunturi

Categoria Anunturi

Anunț Important privind depunerea de cereri pentru Tichete sociale pe suport electronic pentru achiziționarea de produse alimentare și/sau pentru asigurarea de mese calde, în cadrul programului „Sprijin pentru România”, conform OUG 63/2022

!Începând cu luna iunie se pot depune la UAT POPRICANI, la COMPARTIMENTUL DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ cereri pentru Tichete sociale pe suport electronic pentru achiziționarea de produse alimentare și/sau pentru asigurarea de mese calde, în cadrul programului „Sprijin pentru România”, conform OUG 63/2022. Valoarea tichetelor este de 250 de lei și se acordă o dată la două luni, până în luna decembrie 2022.Categoriile de persoane care pot depune solicitări (beneficiarii de ASF, VMG, pensii sub 1500 de lei și cei încadrați în grad de handicap vor primi cardurile automat):·

Familiile cu cel puțin 2 copii în întreținere ale căror venituri lunare realizate pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei;·

Familiile monoparentale ale căror venituri lunare realizate pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei.D

ocumente necesare:·

Cerere și declarație pe propria răspundere (de la compartimentul de asistență socială);·

Copii acte de stare civilă pentru toți membrii familiei;·

Documente doveditoare de venituri (adeverință de salariat, cupoane, extrase de cont etc.).Dosarele depuse până la finalul fiecărei luni, vor intra în plată cu 1 a lunii următoare!

Primar,

TĂNASĂ ION

ANUNT IMPORTANT privind taxa de salubritate per gospodarie pentru anul fiscal 2018

Urmare a Deciziei Curtii de Conturi nr 145 din 2019 si HCL 20/2018 respectiv HCL 46/ 28.04.2022, toti contribuabilii trebuie sa achite o diferenta de 14 lei pentru persoanele fizice respectiv 140 lei pentru persoanele juridice, ca diferenta pentru taxa de salubritate per gospodarie pentru anul fiscal 2018.
Va multumim pentru intelegere!

ANUNT de participare la licitatie deschisa pentru concesiune bunuri in data de 06.07.2022

Anunt-licitatie-teren

ANUNT PUBLIC din 10.06.2022 privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,,Construire hala curatatorie-spalatorie covoare” propus a fi amplasat in com. Popricani, sat Popricani

Anunt-acord-mediu-Curiliuc

ANUNT din 02.06.2022 privind consultarea populatiei cu privire la elaborare ,,PUZ – introducere teren in intravilan pentru obiectivul: construire locuinte si racord utilitati”, langa satul Vanatori, com. Popricani

Anunt-PUZ-Gavrila-Beceanu

Consiliul Judetean Iasi anunta publicul interesat asupra organizarii unei dezbateri publice asupra ,,Proiectului de hotarare privind aprobarea Programului de transport public judetean pe grupe de trasee, valabile in perioada 01.01.2013-31.12.2028″

INFORMARE Cursuri pentru utilizarea durabilă a pesticidelor pentru fermieri organizate de Autoritatea Națională Fitosanitară

Vă comunicăm că in conformitate cu Regulamentul (UE) 2021/2115 al Parlamentului European și al Consiliului din 2 decembrie 2021 de stabilire a normelor privind sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre în cadrul politicii agricole comune (planurile strategice PAC) și finanțate de Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1305/2013 și (UE) nr. 1307/2013, în ceea ce privește condiționalitatea: art. 12, art. 13 și anexa III, fermierii care solicită sprijin pe suprafață, incepand cu anul 2023, trebuie sa dețină certificatul de formare profesională dobândit prin instruire privind utilizarea durabilă a produselor de protecție a plantelor. Oficiul Fitosanitar Iași organizează lunar sesiuni de instruire pentru certificare.

Notificare_0001

Informare privind OUG 92/2021 privind regimul deseurilor

ANUNT al PREST SERV IMPEX SI EVI BLOSSOM privind efectuarea de tratamente cu insecticide, fungicide si ierbicide la culturile de rapita si grau si livada in perioada 17-27 aprilie 2022

ANUNT privind programul serviciului de urbanism si amenajarea teritoriului din cadrul Primariei comunei Popricani

Modificare Dimensiune Font
Contrast Mare