Acasă » Consiliul Local » Legea 52/2003 – Proiecte de hotarari

Legea 52/2003 – Proiecte de hotarari

Elaborarea Planului Urbanistic Zonal pentru ,,Schimbare destinatie din zona activitatilor productive si functiuni economice mixte in zona de locuinte in satul Popricani, comuna Popricani beneficiar Birliga Dumitru si Chiriac Costel

Proiect de hotarare privind revizuirea si consolidarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr.482009

Anexele Proiectului de hotarare privind revizuirea si consolidarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr.482009

Proiect de hotarare nr. 15234/26.11.2020 privind aprobarea taxelor si impozitelor locale pe anul 2021

Anexele 1-5 la Proiectul de Hotarare 15234 privind aprobarea taxelor si impozitelor locale pe anul 2021

Proiect hotarare nr. 6857 din 03.06.2020 – privind aprobarea casarii-scoaterii din functiune a unor mijloace fixe

Referat de specialitate nr. 6763 din 02.06.2020 – compartiment contabilitate

Proces-verbal nr. 6661 din 29.05.2020 de casare a mijloacelor fixe

Lista de inventariere-propunere casare nr. 4158 din 14.03.2020

Anunt nr. 6908 din 04.06.2020 – aprobarea casarii

Dispozitia nr. 513 din 25.11.2019 – componenta comisiei de inventariere

Anunt 3617 din 22.05.2020 – ref PH facilitati fiscale

Referat de aprobare privind instituirea unor facilitati fiscale

Referat de specialitate privind instituirea unor facilitati fiscale

1.Memoriu privind solicitarea de modificare a articolului 36 Tarifele pct.3 din Dispozitiile Generale ale Contractului de Delegare a gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu apa si de canalizare nr. 48/2009 (descarca aici)

Referatul de Aprobare a primarului comunei Popricani jud Iasi-dnul Parlog Valeriu nr. 4859/06.04.2020 (descarca aici)

2. Aprobarea Studiului de Fezabilitatte pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Iasi in perioada 2014-2020” precum si indicatorilor tehnici-econimici ai proiectului (descarca aici)

 Nota de Fundamentare cu privire la implementarea Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Iasi (descarca aici)

3.Aprobarea Valorii Investitiilor aferente UAT comuna Popricani si a participarii C.L. Popricani la cofinantarea Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Iasi (descarca aici)

4. Acordarea mandatului special reprezentantului UAT comuna Popricani, jud. Iasi in AGA ADIS Iasi in vederea respingerii modificarii tarifului de coletare si transport a deseurilor menajere si similare in cadrul Proiectului ”Sistem de Management integrat al Deseurilor din judetul Iasi” (descarca aici)

Nota de fundamentare (descarca aici)

Modificare Dimensiune Font
Contrast Mare