Acasă » Achizitii Publice » Transparenta decizionala

Transparenta decizionala

BVC 2021

Raport de Evaluare a Implementarii Legii nr. 544/2001 in anul 2020 (descarca aici)

Proiect de hotarare privind revizuirea si consolidarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr.482009

Anexele Proiectului de hotarare privind revizuirea si consolidarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr.482009

Raport nr. 373 din 2020 – solicitarea SC APAVITAL SA de aprobare a modif pretului pentru apa potabila

Adresa nr. 349 din 2020 a SC APAVITAL SA

Aviz nr. 906950 din 2020 privind modificarea preturilor si tarifelor pentru serviciile de alim cu apa si canalizare

Proiect Act Aditional nr. 37

ANUNT afisare documentatie privind aprobare A nr. 37

Proiect de hotarare – de aprobare a Actului Aditional nr. 37

Adresa nr. 364 din 2020 a SC APAVITAL SA

Adresa nr. 363 din 2020 a SC APAVITAL SA

Adresa SC APAVITAL SA solicitare aprobare modif pret apa potabila

Referat de aprobare a Actului Aditional nr. 37

Anunt Legea Nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica s-a procedat la afisarea documentatiei privind inregistrarea primariei Popricani, judetul Iasi in Sistemul national electronic de plata online a taxelor si impozitelor utilizand cardul bancar

Raport de Evaluare a Implementarii Legii nr. 544/2001 in anul 2019 (descarca aici)

Registrul Evidentei a Garantiei Locale a U.A.T.

Registrul Evidentei a Datoriei Publice Locale a U.A.T.

Lista cuprinzand functiile de demnitate alese/functiile publice de conducere/functiile publice de executii/functii contractuale de executie, personal contractual-ACOR ce intra in categoria personalului platit din fonduri publice si drepturile banesti ce se pot acorda la data de 31.03.2019, potrivit Legii 153/2017, cu modificarile si completarile ulterioare, HCL. 10/31/2019

Proces-Verbal privind indeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate (descarca aici)

Certificat de Urbanism nr. 41 din 11.02.2019

Certificat de Urbanism nr. 45 din 12.02.2019

Nota de fundamentare privind aprobarea asocierii in participatiune a comunei Popricani cu SC RAVA STEEL SRL pentru realizare ,,Program de dezvoltare imobiliara in mediul rural”

Anexa 1 la aprobarea asocierii in participatiune a comunei Popricani cu SC RAVA STEEL SRL pentru realizare ,,Program de dezvoltare imobiliara in mediul rural”

Anexa 2 la aprobarea asocierii in participatiune a comunei Popricani cu SC RAVA STEEL SRL pentru realizare ,,Program de dezvoltare imobiliara in mediul rural”

Lista cuprinzand functiile publice de conducere/executie – personal contractual ACOR (descarca aici)

„Strategia de Dezvoltare Locala a Com.Popricani – 2015 – 2020 partea I + partea a II-a

Raport de Evaluare a implementarii Legii nr.544/2001 in anul 2018

ANUNT privind Planul Urbanistic General al comunei Popricani din 14/12/2018

Taxe si impozite locale pe anul 2018 (descarca aici)

Tabel Autorizatii de Construire 2015-2017 (descarca aici)

Hotararea Nr.71 din 31.08.2017 privind aprobarea ,,salariilor de baza pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Popricani, judetul Iasi” (descarca aici)

Lista cuprinzand functiile publice de conducere/executie ce intra in categoria personalului platit din fonduri publice si drepturile banesti ce se pot acorda la data de 01.07.2017 potrivit Legii 153/2017 (descarca aici)

Lista documentelor de interes public emise/gestionate de UAT Popricani altele decat cele puse la dispozitie din oficiu si care se comunica in conditiile art.7 din Legea 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare (descarca aici)

Ghid practic pentru accesul la informatiile de interes public (descarca aici)

Buletin Informativ – Informatii de interes public cf Legea 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public (descarca aici)

Raport de Evaluare a implementarii Legii nr. 544/2001 in anul 2016 (descarca aici)

Raport de Evaluare a implementarii Legii nr.544/2001 in anul 2017 (descarca aici)

Raport de Evaluare a implementarii Legii nr.52/2003 in anul 2017 (descarca aici)

LISTA cuprizand functiile publice de executie, personal contractual ACOR ce se acorda incepand cu data de 01.03.2018 (descarca aici)

Regulament de organizare si functionare al primariei comunei Popricani, judetul Iasi (HCL 62/16.07.2018)Plan Urbanistic General II – Comuna Popricani (descarca aici)


Declaratie de Avere si Interese Consiliul Local Popricani 2016-2020

Alexandru Dan Declaratie de Avere 2016  Declaratie de Interese 2016

Andrei Mihaita Declaratie de Avere 2016  Declaratie de Interese 2016

Baciu Petru Declaratie de Avere 2016  Declaratie de Interese 2016

Botezatu Ciprian Ionut Declaratie de Avere 2016  Declaratie de Interese 2016

Buliga Ilie Declaratie de Avere 2016  Declaratie de Interese 2016

Curea Maria Declaratie de Avere 2016  Declaratie de Interese 2016

Dabija Constantin Declaratie de Avere 2016  Declaratie de Interese 2016

Ionita Dan Declaratie de Avere 2016  Declaratie de Interese 2016

Ionita Petru Declaratie de Avere 2016  Declaratie de Interese 2016

Mihaila Simion Declaratie de Avere 2016  Declaratie de Interese 2016

Papuc Gheorghe Declaratie de Avere 2016  Declaratie de Interese 2016

Paraschiv Dumitru Declaratie de Avere 2016  Declaratie de Interese 2016

Parlog Valeriu Declaratie de Avere 2016  Declaratie de Interese 2016

Spinu Ilie Declaratie de Avere 2016  Declaratie de Interese 2016

Tanasa Ion Declaratie de Avere 2016  Declaratie de Interese 2016

Ursache Genovel Bebe Declaratie de Avere 2016  Declaratie de Interese 2016

Vulpe Mihai  Declaratie de Avere 2016  Declaratie de Interese 2016

Declaratie de Avere si Interese Functionari

Cazacu Nicoleta Declaratie de Avere 2016  Declaratie de Interese 2016

Croitoru Crina Declaratie de Avere 2016  Declaratie de Interese 2016

Ionita Camelia Declaratie de Avere 2016  Declaratie de Interese 2016

Stavarachi Doina Declaratie de Avere 2016  Declaratie de Interese 2016

Tescu Elena Declaratie de Avere 2016  Declaratie de Interese 2016Modificare Dimensiune Font
Contrast Mare