Acasă » Stiri » Hotărîrile ședinței ordinare de Consiliu Local din data de 31 mai

Hotărîrile ședinței ordinare de Consiliu Local din data de 31 mai

1. Alegerea preşedintelui de şedinţă

2. Rectificarea bugetului pe 2013 – lista de investiţii pe anul 2013

3. Aprobare apartenenţă terenuri la domeniul privat

4. Aprobare vânzare teren domeniul privat la comunei Popricani, judeţul Iaşi – suprafaţă de 107 m.p. SC Gamy-San Company SRL (Muntean Mihai)

5. Sărbătoarea Zilei comunei Popricani la data de 13 iunie 2013

6. Rezilierea contractului de concesionare Eşanu Lucian (concesionarea terenului în suprafaţă de 1000mp – Nagrineac Vasile)

7. Diminuarea suprafeţii teren din contractul de concesionare – Vieru Iulian (neplata redevenţei)

8. Scoaterea la licitaţie parcele teren construcţii locuinţe/investiţii- aprobare condiţii de participare licitaţie/aprobare caiet de sarcini

9. Schimbare clasificaţie drum DC 10 Rediu-Mitropolie-Ţipileşti-Iepureni-Larga Jijia

10. Reziliere contracte de concesionare: Ţican Neculai, Matei Neculai, Lungu Ştefan – neîndeplinire condiţii contract

11. Aprobarea Strategiei locale de dezvoltare a serviciilor sociale-com Popricani Plan anual de acţiune privind serviciile sociale

 

Modificare Dimensiune Font
Contrast Mare