Acasă » Consiliul Local » Hotariri

Hotariri

Hotariri Anul 2021

30 Septembrie 2021

Hotararea Nr.91 privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general pentru obiectivul Modernizare drumuri de interes local in comuna Popricani

Hotararea Nr.90 privind apartenenta la domeniul privat al comunei Popricani a unor suprafete de teren poz 1205-1207

Hotararea Nr.89 privind aprobarea devizului general-actualizat pentru lucrarile de executat la obiectivul de investitii Infiintare sistem centralizat de alimentare cu aa si canalizare

Hotararea Nr.88 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Popricani

Hotararea Nr.87 privind aprobarea amplasarii pe domeniul public a unei conducte in lungime de 30ml

Hotararea Nr.86 privind aprobarea amplasarii pe domeniul public a unei conducte in lungime de 70ml

Hotararea Nr.85 privind vanzarea suprafetei de 502mp teren intravilan sat Vanatori

Hotararea Nr.84 privind vanzarea suprafetei de 188mp teren intravilan sat Vulturi

Hotararea Nr.83 privind vanzarea suprafetei de 1000mp teren intravilan sat Carlig

Hotararea Nr.82 privind desemnarea reprezentantilor CL Popricani in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Popricani

23 Septembrie 2021

Hotararea cu numarul 81 privind aprobarea activitatii de taiere si toaletare arbori ,,Parcul Tineratului”

Hotararea cu numarul 80 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati si devizul general pentru lucrarile rest de executat pentru obiectivul de investitii Infiintare sistem alimentare cu apa si canaliz

7 Septembrie 2021

Hotararea nr.79 privind modificarea planului de achizitii publice pe anul 2021

Hotararea nr.78 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Popricani

Hotararea nr.77 privind alegerea d-nului Mihai Vulpe ca presedinte de sedinta luna septembrie 2021

26 August 2021

Hotararea Nr.76 privind modificarea domeniului privat al comunei Popricani

Hotararea Nr.75 privind modificarea domeniului privat al comunei Popricani

Hotararea Nr.74 privind actualizare SF indicatori tehnico-economici proiect infiintare distributie de gaze naturale in comuna Popricani

Hotararea Nr.73 privind concesionarea directa a suprafetei de 57 mp teren intravilan sat Popricani

Hotararea Nr.72 privind trecerea in domeniul public al comunei Popricani a suprafetei de 104 mp teren

Hotararea nr.71 privind revocarea hotararii nr 44 din 27.05.2021

Hotararea nr 70 privind revocarea hotararii Consiliului Local nr 43 din 27.05.2021

Hotararea Nr.69 privind modificarea art 1 HCL 27 din 25.03.2021

Hotararea Nr.68 privind validarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Popricani

Hotararea Nr.67 privind alegerea d-nului Constantin Stefanovici ca presedinte de sedinta luna august 2021

29 Iulie 2021

Hotararea Nr.66 privind apartenenta la domeniul privat al comunei Popricani a unor suprafete de teren

Hotararea Nr.65 privind modificarea sau completarea planului anual de achizitii publice 2021

Hotararea Nr.64 privind aprobarea contului de executie al bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Popricani

Hotararea Nr. 63 privind validarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2021

Hotararea Nr.62 privind alipirea a trei loturi de teren apartinand domeniului privat al comunei Popricani, sat Vanatori

Hotararea Nr.61 privind aprobarea amblasarii pe domeniul public a unei conducte in lungime 110ml

Hotararea Nr.60 privind concesionarea directa a suprafetei de 360mp teren intravilan sat Vanatori

Hotararea Nr.59 privind vanzarea suprafetei de 750mp teren intravilan sat Vanatori

5 Iulie 2021

Hotararea Nr.58 privind revizuirea Actului Constitutiv si Statutul ARSACIS

Hotararea Nr.57 privind aprobarea Statutului, a membrilor Consiliuluiui Director a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara PPT

Hotararea Nr.56 privind alegerea d-nului Giorgel Poiana ca presedinte de sedinta luna iulie 2021

24 Iunie 2021

Hotararea numarul 55 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Iasi 2014-2020

Hotararea numarul 54 privind dezmembrare imobil teren 1000 mp intravilan sat Popricani

Hotararea numarul 53 privind rectificarea elementelor de identificare a pozitiei nr 617 din domeniul privat

Hotararea numarul 52 privind vanzarea suprafetei de 497 mp teren intravilan sat Cirlig

Hotararea numarul 51 privind aprobarea Regulamentului cuprizand masurile metodologice, organizatorice, termenele si circulatia proiectelor de hotarare

Hotararea numarul 50 privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor cadru pentru achizitia produselor aferente programului de scoli al Romaniei

Hotararea numarul 49 privind concesionarea suprafetei de 1600 mp teren intravilan sat Vanatori

Hotararea numarul 48 privind elaborare PUZ – schimbare destinatie din zona activitatilor productive in zona de locuinte sat Popricani

Hotararea numarul 47 privind anularea unor denumiri de strazi din localitatile Popricani si Vanatori

Hotararea numarul 46 privind alegerea d-nului Gheorghita Ghidersa ca presedinte de sedinta luna iunie 2021

27 Mai 2021

22 Aprilie 2021

HCL Nr 36 privind planul de achizitii publice pentru anul 2021

HCL Nr 35 privind bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2021 al comunei Popricani

HCL Nr 34 privind punerea la dispozitia SC APAVITAL SA a imobilelor-terenuri sau drumuri

HCL Nr 33 privind aprobarea asocierii comunei Popricani in vederea infiintarii unei Asociatii de Dezvoltare Intercomunitara in scopul realizarii in comun a serviciului de gestiune a cainilor fara stapan

HCL Nr 32 privind apartenenta la domeniul privat a unor suprafete de teren poz 1190-1200

HCL Nr 31 privind vanzarea suprafetei de 865 mp teren intravilan sat Carlig

HCL Nr 30 privind trecerea din domeniul privat poz 1189 in domeniul public a suprafetei de 1306mp teren

HCL Nr 29 privind modificarea HCL nr.117 din 28.12.2020

HCL Nr 28 privind alegerea d-nului Daniel Frunza ca presedinte de sedinta luna Aprilie 2021

25 Martie 2021

HCL Nr 27 privind concesionarea directa a suprafetei de 91mp teren intravilan d-nei Burlacu Ionela

HCL Nr 26 privind amplasarea pe domeniul public a unui stalp SE4 amplasat la limita de proprietate

HCL Nr 25 privind prelungirea cu 12 luni a contractului de comodat nr 1892 din 1 martie 2017 catre Grupul de Actiune Locala

HCL Nr 24 privind alegerea d-nei Ana Caracas presedinte de sedinta luna Martie 2021

25 Februarie 2021

HCL Nr. 23 privind avizarea fluxului de calatori, statiile de imbarcare si debarcare din localitatile componente comunei Popricani

HCL Nr. 22 privind aprobarea asocierii comuna Popricani, comuna Probota, comuna Tiganasi in vederea infiintarii unei Asociatii de Dezvoltare Intercomunitara

HCL Nr. 21 privind modificarea organigramei, a statului de functii si a numarului de personal din aparatul de specialitate al primarului

HCL Nr. 20 privind alipirea a doua loturi de teren apartinand domeniului privat nr cadastral 67480 si 64781

HCL Nr. 19 privind alipirea a doua loturi de teren apartinand domeniului privat

HCL Nr. 18 privind apartenenta la domeniul privat al com. Popricani a suprafetei 1306mp

HCL Nr. 17 privind vanzarea suprafetei de 494mp teren intravilan Vanatori – Zglobiu Liliana

HCL Nr. 16 privind vanzarea suprafetei de 1066mp teren intravilan – Bohan Luminita

HCL Nr. 15 privind asigurarea suportului IT in vederea organizarii Monitorului Oficial Local in format electronic

HCL Nr. 14 privind consolidarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr.48 din 2009

HCL Nr. 13 privind nominalizarea si delegarea d-nului primar Ion Tanasat ca repezentat UAT PopricanI AFIR achizitie utilaj

HCL Nr. 12 privind nominalizarea d-nului primar Ion Tanasa ca reprezentat UAT Popricani in relatia cu AFIR stadion Popricani

HCL Nr. 10 privind alegerea d-nului BULIGA ILIE ca presedinte sedinta luna FEBRUARIE 2021

28 ianuarie 2021

HCL Nr. 9 privind revizuirea si consolidarea COntractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr.48 din 2009

HCL Nr. 8 privind respingerea proiectului de hotarare nr.16659 din 28.12.20202 cu privire la inrolarea comunei Popricani in portalul PCUE (Punctul de contact Unic Electronic)

HCL Nr. 7 privind aprobarea scoaterii din evidenta si trecerea intr-o evidenta fiscala separata a 20 de persoane – debitori aflati in stare de insolvabilitate

HCL Nr. 6 privind vanzarea suprafetei de 1150 mp teren intravilan C.F. 60390 domeniul privat al comunei Popricani

HCL Nr. 5 privind rectificarea elementelor de identificare a pozitiei nr.159 din domeniul privat al comunei Popricani

HCL Nr. 4 privind aprobarea inchirierii pajistilor disponibile la nivelul anului 2021 si aprobarea regulamentului de pasunat si pentru inchierea pajistilor

HCL Nr. 3 privind aprobarea numarului asistentilor personali ai persoanelor cu handicap si a indemnizatiilor acordate persoanelor cu handicap grav pentru anul 2021

HCL Nr. 2 privinddesemnarea a doi consilieri locali in cadrul comisiei de evaluare a performantelor profesionale individuale ale secretarului general al UAT comuna Popricani

HCL Nr. 1 privind alegerea d-nului Baciu Petru ca presedinte sedinta luna Ianuarie 2021

Hotariri Anul 2020

28 decembrie 2020

H.C.L. nr.121 privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant ce vor functiona in anul scolar 2021-2022

H.C.L. nr.120 privind modificarea HCL nr.103 din 28.12.2018 privind instituirea si administrarea taxei speciale de salubrizare pentru persoanele casnice si non-casnice

H.C.L. nr.119 privind concesiunea suprafetei de 1440mp teren intravilan sat Popricani d-nului Buliga Ilie

H.C.L. nr.118 privind concesiunea suprafetei de 1400mp din satul Vanatori d-nei Mamoriceanu Elena si Mamoreanu Laura-Iuliana

H.C.L. nr.117 privind modificarea strazii Trandafirilor din satul Popricani

H.C.L. nr.116 privind rectificarea elementelor de identificare a pozitiei nr.196 din domeniul privat al comunei Popricani

H.C.L. nr.115 privind validarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Popricani

H.C.L. nr.114 privind modificarea si completarea Contractului de delegare a serviciilor publice de apa si canalizare prin Act aditional Nr.40

H.C.L. nr.113 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2021

H.C.L. nr.112 privind aprobarea planului de lucrari pe anul 2021 – beneficiari Legea 416 din 2001

H.C.L. nr.111 privind desemnarea reprezentantului comunei Popricani in Adunarea Generala ARSACIS

H.C.L. nr.110 privind desemnarea reprezentantului legal in Adunarea Generala A.D.I.S. Iasi

8 decembrie 2020

H.C.L. nr. 109 privind aprobarea proiectului ,,Infiintare retea de distributie gaze naturale in comuna Popricani”

H.C.L. nr. 108 privind completarea planului anual de achizitii publice

H.C.L. Nr. 107 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Popricani

H.C.L. nr. 106 privind alegerea dn-lui Anghel Mihai Cristian ca presedinte de sedinta luna Decembrie 2020

P.V. ședință extraordinară C.L. – 8 decembrie 2020

26 noiembrie 2020

H.C.L. nr. 99 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Popricani in consiliile de administratie

H.C..L. nr. 100 privind aprobarea scoaterii din evidenta si trecerea in efidenta separataa a debitorilor aflati in stare de insolvabilitate

H.C.L. nr. 101 privind infiintarea Centrului de zi de consiliere si informare in comuna Popricani

H.C.L. nr. 102 privind modificarea planului anual de achizitii publice

H.C.L. nr. 103 privind vanzare suprafetei de 1162mp teren intravilan sat Vanatori

H.C.L. nr. 104 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Popricani

H.C.L. nr. 105 privind punerea la dispozitia proiectului POIM – WATMAN

3 noiembrie 2020

HCL 96 privind alegerea d-nului Andrei Mihaita ca presedinte de sedinta luna Noiembrie 2020

HCL 97 privind constituirea comisiilor de specialitate din cadrul C.L. Popricani

HCL 98 privind alegerea in functia de viceprimar al comunei Popricani a d-nului Andrei Mihaita

P.V. ședință extraordinară C.L. – 3 noiembrie 2020

24 septembrie 2020

HCL 90 alegere presedinte sedinta septembrie 2020

HCL 91 rectificare buget

HCL 92 apartenenta la domeniu public SRM

HCL 93 indicatori thenico-economici apă

HCL 94 modificare si completare plan achizitii publice 2020

HCL 95 constituire asociatie transport local

P.V. ședință extraordinară C.L. – 24 septembrie 2020

31 august 2020

H.C.L. nr. 82 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Popricani

H.C.L. nr. 83 privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii prcedurilor pentru derularea masurilor educative pentru anul scolar 2020-2021

H.C.L. nr. 84 privind completarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare

H.C.L. nr. 85 privind concesionarea suprafetei de 494mp teren intravilan in satul Vanatori

H.C.L. nr. 86 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli

H.C.L. nr. 87 privind incheiere act aditional la contractul de lucrari Construire gradinita cu program normal in sat Vulturi

H.C.L. nr. 88 privind completarea planului de achizitii publice 2020

H.C.L. nr. 89 privind executarea de lucrari APAVITAL

7 august 2020

H.C.L. nr. 81 din 07.08.2020

P.V. ședință extraordinară C.L. – 7 august 2020

30 iulie 2020

HCL. nr. 71 din 30.07.2020 – Alegerea președinte ședintă IULIE 2020

HCL. nr. 72 din 30.07.2020 – Anulare-atribuire străzi com. Popricani

HCL. nr. 73 din 30.07.2020 – Reziliere contracte concesionare

HCL. nr. 74 din 30.07.2020 – Aporbare executare lucrări – domeniul privat

HCL. nr. 75 din 30.07.2020 – Aprobare casare mijloace fixe și materiale

HCL. nr. 75 din 30.07.2020 – Modificare listă investiții 2020

HCL. nr. 75 din 30.07.2020 Plan tarifar APAVITAL SA pentru perioada 2020-2024

HCL. nr. 76 din 30.07.2020 – Rectificare poziții suprafețe teren domeniul privat

HCL. nr. 79 din 30.07.2020 – Completarea planului anual de achiziții

H.C.L. nr. 80 din 30.07.2020

P.V. ședință ordinara C.L. 30 iulie 2020

30 iunie 2020

HCL. nr. 59 din 30.06.2020 – alegere presedinte sedinta iunie

HCL. nr. 60 din 30.06.2020 – inregistrare in SNEP

HCL. nr. 61 din 30.06.2020 – aprobare Act Aditional nr. 37 ARSACIS

HCL. nr. 62 din 30.06.2020 – vanzare supraf. 1000 mp intravilan sat Cirlig

HCL. nr. 63 din 30.06.2020 – vanzare supraf. 700 mp teren intravilan sat Vinatori

HCL. nr. 64 din 30.06.2020 – vanzare supraf. 1001 mp. teren intravilan sat Cirlig

HCL. nr. 65 din 30.06.2020 – extindere retea electrica zona Mineata

HCL. nr. 66 din 30.06.2020 – reziliere contracte concesiune

HCL. nr. 67 -din 30.06.2020 – rectificare buget venituri si cheltuieli

HCL. nr. 68 din 30.06.2020 – completare plan achizitii publice

HCL. nr. 69 din 30.06.2020 – aprobare studiu fezabilitate Extindere retea apa potabila Popricani

HCL. nr. 70 din 30.06.2020 – instituirea unor facilitati fiscale si de anulare a accesoriilor aferente obligatiilor bugetare

P.V. ședință ordinară C.L. – 30 iunie 2020

12 Mai 2020

HCL. nr. 45 din 12.05.2020 – alegere presedinte sedinta mai

HCL. nr. 46 din 12.05.2020 – achizitie tablete pentru elevii Scolilor Popricani si Vinatori

HCL. nr. 47 din 12.05.2020 – completare plan achizitii

HCL. nr. 48 din 29.05.2020 – trecere in domeniul privat a unor parcele de teren

HCL. nr. 49 din 29.05.2020 – punere la disp. Proiect Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apa

HCL. nr. 50 din 29.05.2020 – aprobare Studiu Fezabilitate proiect regional de dezv a infrastructurii de apa

HCL. nr. 51 din 29.05.2020 aprobare valoare investitii – Cofinantare Proiect Regional

HCL. nr. 52 din 29.05.2020 actualizare, modificare Contract delegare gestiune – AA nr.36

HCL. nr. 53 din 29.05.2020 – acordare mandat special reprezentant in AGA ADIS

HCL. nr. 54 din 29.05.2020 – numire persoana care va tine Registrul DPL si Registrul G.L.

HCL. nr. 55 din 29.05.2020 – reziliere contract concesionare nr. 1397, 1090, 8182, 6972

HCL. nr. 56 din 29.05.2020 – rectificare HCL 42 din 30.04.2020

HCL. nr. 57 din 29.05.2020 – aprobare amplasare pe domeniul public a instalatiei alim. en. electrica locuinta

HCL. nr. 58 din 29.05.2020 – recalculare redeventa pentru suprafata de 905 mp contract concesiune 7814 din 2017

P.V. ședință extraordinară C.L. – 12 mai 2020

30 Aprilie 2020

HCL. nr. 41 din 30.04.2020 – alegere presedinte sedinta aprilie

HCL nr. 42 din 30.04.2020 – rectificare buget venituri si cheltuieli

HCL. nr. 43 din 30.04.2020 – modificare HCL 8 din 2020 – apartenenta la domeniul privat poz. 1113, 1114

HCL. nr. 44 din 30.04.2020 – apartenenta la domeniul privat a unor parcele de teren – poz. 1155-1172

P.V. ședință ordinară C.L. – 30 aprilie 2020

15 Aprilie 2020

Hotararea nr. 15 privind punerea in aplicarea a Planului de Masuri pentru Stingerea si Eradicarea Pestei Porcine Africane la Porcii Domestici din localitatea Tigănași, comuna Tigănași, Judelul Iași (descarca aici)

ANEXA la Hotărârea nr. 15/15.04.2020 a C.L.C.B.Iași  (descarca aici)

31 Martie 2020

P.V. Sedinta C.L. din 31.03.2020 (descarca aici)

H.C.L. nr. 36 din 31.03.2020 – rectificare buget venituri si cheltuieli (descarca aici)

H.C.L. nr. 37 din 31.03.2020 privind  vanzarea suprafetei de 976 mp teren intravilan sat Cuza-Voda, comuna Popricani, judetul Iasi catre proprietar constructie amplasata pe teren -dnul Galben Ionut-Cosmin (descarca aici)

H.C.L. nr. 38 din 31,03,2020 privind rectificarea elementelor de identificare a pozitiilor nr. 768,777, 778 din domeniul privat al comunei Popricani, judetul Iasi  (descarca aici)

H.C.L. nr. 39 din 31,03,2020 apartenenta la domeniul privat al comunei Popricani, judetul Iasi a unor parcele de teren (pozitiile nr. 1126-nr.154)(descarca aici)

H.C.L. nr. 40 din 31.03.2020 privind apartenenta la domeniul privat al comunei Popricani, jud. Iasi a parcelei de teren (nr 1154) (descarca aici)

18 Martie 2020

Hotararea Nr. 2/18.03.2020 privind masurile adoptate in cadrul sedintei extraordinare din data de 18.03.2020 (descarca aici)

12 Martie 2020

Hotararea Nr. 1/12.03.2020 privind masurile adoptate in cadrul sedintei extraordinare din data de 11.03.2020 (descarca aici)

9 Martie 2020

H.C.L. nr. 33 din 09.03.2020 privind alegerea presedintelui sedinta C.L. martie

H.C.L. nr. 34 din 09.03.2020 aprobare docum avizare lucrari de interventie si a indicatorilor tehnico-economici pentru lucrarile de executie la obiectivul de investitii ”Reabilitare drumuri locale afectate de inundatii in Popricani”

H.C.L. nr. 35 din 09.03.2020 privind predarea amplasamentelor si asig conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii ”Reabilitare Drumuri Locale Afectate de Inundatii in Popricani,Iasi”

P.V. ședință extraordinară C.L. – 9 martie 2020

28 Februarie 2020

H.C.L. nr. 15 din 28.02.2020 privind vânzarea suprafeţei de 1000 m.p. Gavrilescu (descarca aici)

H.C.L. nr. 16 din 28.02.2020 privind vânzarea supraf. de 1000 m.p. Cârlig (descarca aici)

H.C.L. nr. 17 din 28.02.2020 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Popricani (descarca aici)

H.C.L. nr. 18 din 28.02.2020 privind aprobarea planului de achizitii publice (descarca aici)

H.C.L. nr. 19 din 28.02.2020 privind aprobarea contului de executie al bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Popricani (descarca aici)

H.C.L. nr. 20 din 28.02.2020 privind rezilierea unor contracte de concesionare (descarca aici)

H.C.L. nr. 21 din 28.02.2020 privind modificarea pozitiei 231 din domeniul public al comunei Popricani (descarca aici)
H.C.L. nr. 22 din 28.02.2020 privind apartenenta la domeniul privat al comunei Popricani al unor parcele de teren (pozitiile 1115- 1125) (descarca aici)

H.C.L. nr. 23 din 28.02.2020 privind aprobarea devizului general actualizat conf. OUG nr 114/2018 la obiectivul de investitii ”Construire gradinita cu program normal in sat Vulturi, comuna Popricani” (descarca aici)

H.C.L. nr. 24 din 28.02.2020 privind prelungireacu 12 luni a contractului de comodat nr. 1892/01.03.2017 catre Grupul de Actiune Locala Valea Prutului (descarca aici)

H.C.L. nr. 25 din 28.02.2020 privind acordarea in folosinta gratuita a 25 m.p. teren din totalul de 7129 m.p. apartinand domeniului public al comunei Popricani pentru echipamentele de urmeaza sa fie achizitionate in cadrul proiectului de cooperare LEADER 19.3 (descarca aici)

H.C.L. nr. 26 din 28.02.2020 privind radierea unor pozitii din domeniul privat al comuni Popricani (descarca aici)

H.C.L. nr. 27 din 28.02.2020 privind scoaterea la licitatie loturi teren apartinand domeniului privat al comunei Popricani pentru concesionare constructii locuinte, constructii agro-zootehnice, aprobarea studiului de oportunitate, caietul de sarcini si documentatia (descarca aici)

P.V. ședință ordinara C.L. – 28 februarie 2020

14 Februarie 2020

H.C.L. nr. 12 din 14.02.2020 privind alegerea d+lui Baciu Petru ca preşedinte de şedinţă februarie (descarca aici)

H.C.L. nr. 13 din 14.02.2020 privind bugetul de venituri şi cheltuieli 2020 (descarca aici)

H.C.L. nr. 14 din 14.02.2020 privind modificarea organigramei + suplimentare post contractual de execuţie de tractorist (descarca aici)

31 Ianuarie 2020

H.C.L. nr. 1 din 31.01.2020 privind alegerea d-lui ANDREI MIHĂIŢĂ ca preşedinte şedinţă luna ianuarie (descarca aici)

H.C.L. nr. 2 din 31.01.2020 privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ 2020-2021 (descarca aici)

 H.C.L. nr. 3 din 31.01.2020 privind aprobarea numărului asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap şi a indemnizaţiilor acordate (descarca aici)

H.C.L. nr. 4 din 31.01.2020 privind aprobarea planului de lucrări – beneficiari Legea nr. 416(descarca aici)

H.C.L. nr. 5 din 31.01.2020 privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice (descarca aici)

H.C.L. nr. 6 din 31.01.2020 privind modificarea art36 Tarifele pct.3 din Dispozitiile Generale ale Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare nr. 48/2009 prin Actul aditional nr. 35 (descarca aici)

H.C.L. nr. 7 din 31.01.2020 privind aprobarea salariilor de baza (descarca aici)

H.C.L. nr. 8 din 31.01.2020 privind apartenenţa la domeniul privat (descarca aici)

 H.C.L. nr. 9 din 31.01.2020 privind rezilierea contractului de concesionare (descarca aici)

H.C.L. nr. 10 din 31.01.2020 privind aprobarea reorganizării SVSU (descarca aici)

H.C.L. nr. 11 din 31.01.2020 privind revocarea HCL nr.120 din 29.11.2019 (descarca aici)

P.V. ședință ordinara C.L. – 31 ianuarie 2020

Legea 52/2003 – Proiecte de hotarari

Arhiva Hotariri Anul 2015

Arhiva Hotariri Anul 2016

Arhiva Hotariri Anul 2017

Arhiva Hotariri Anul 2018

Arhiva Hotariri Anul 2019


Lasă un comentariu

Modificare Dimensiune Font
Contrast Mare