Hotariri

 

Arhiva Hotariri Anul 2015

Arhiva Hotariri Anul 2016

Arhiva Hotariri Anul 2017

Arhiva Hotariri Anul 2018

Arhiva Hotariri Anul 2019

Hotariri Anul 2020

24 septembrie 2020

HCL 90 alegere presedinte sedinta septembrie 2020

HCL 91 rectificare buget

HCL 92 apartenenta la domeniu public SRM

HCL 93 indicatori thenico-economici apă

HCL 94 modificare si completare plan achizitii publice 2020

HCL 95 constituire asociatie transport local

7 august 2020

H.C.L. nr. 81 din 07.08.2020

30 iulie 2020

HCL. nr. 71 din 30.07.2020 – Alegerea președinte ședintă IULIE 2020

HCL. nr. 72 din 30.07.2020 – Anulare-atribuire străzi com. Popricani

HCL. nr. 73 din 30.07.2020 – Reziliere contracte concesionare

HCL. nr. 74 din 30.07.2020 – Aporbare executare lucrări – domeniul privat

HCL. nr. 75 din 30.07.2020 – Aprobare casare mijloace fixe și materiale

HCL. nr. 75 din 30.07.2020 – Modificare listă investiții 2020

HCL. nr. 75 din 30.07.2020 Plan tarifar APAVITAL SA pentru perioada 2020-2024

HCL. nr. 76 din 30.07.2020 – Rectificare poziții suprafețe teren domeniul privat

HCL. nr. 79 din 30.07.2020 – Completarea planului anual de achiziții

H.C.L. nr. 80 din 30.07.2020

30 iunie 2020

HCL. nr. 59 din 30.06.2020 – alegere presedinte sedinta iunie

HCL. nr. 60 din 30.06.2020 – inregistrare in SNEP

HCL. nr. 61 din 30.06.2020 – aprobare Act Aditional nr. 37 ARSACIS

HCL. nr. 62 din 30.06.2020 – vanzare supraf. 1000 mp intravilan sat Cirlig

HCL. nr. 63 din 30.06.2020 – vanzare supraf. 700 mp teren intravilan sat Vinatori

HCL. nr. 64 din 30.06.2020 – vanzare supraf. 1001 mp. teren intravilan sat Cirlig

HCL. nr. 65 din 30.06.2020 – extindere retea electrica zona Mineata

HCL. nr. 66 din 30.06.2020 – reziliere contracte concesiune

HCL. nr. 67 -din 30.06.2020 – rectificare buget venituri si cheltuieli

HCL. nr. 68 din 30.06.2020 – completare plan achizitii publice

HCL. nr. 69 din 30.06.2020 – aprobare studiu fezabilitate Extindere retea apa potabila Popricani

HCL. nr. 70 din 30.06.2020 – instituirea unor facilitati fiscale si de anulare a accesoriilor aferente obligatiilor bugetare

12 Mai 2020

HCL. nr. 45 din 12.05.2020 – alegere presedinte sedinta mai

HCL. nr. 46 din 12.05.2020 – achizitie tablete pentru elevii Scolilor Popricani si Vinatori

HCL. nr. 47 din 12.05.2020 – completare plan achizitii

HCL. nr. 48 din 29.05.2020 – trecere in domeniul privat a unor parcele de teren

HCL. nr. 49 din 29.05.2020 – punere la disp. Proiect Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apa

HCL. nr. 50 din 29.05.2020 – aprobare Studiu Fezabilitate proiect regional de dezv a infrastructurii de apa

HCL. nr. 51 din 29.05.2020 aprobare valoare investitii – Cofinantare Proiect Regional

HCL. nr. 52 din 29.05.2020 actualizare, modificare Contract delegare gestiune – AA nr.36

HCL. nr. 53 din 29.05.2020 – acordare mandat special reprezentant in AGA ADIS

HCL. nr. 54 din 29.05.2020 – numire persoana care va tine Registrul DPL si Registrul G.L.

HCL. nr. 55 din 29.05.2020 – reziliere contract concesionare nr. 1397, 1090, 8182, 6972

HCL. nr. 56 din 29.05.2020 – rectificare HCL 42 din 30.04.2020

HCL. nr. 57 din 29.05.2020 – aprobare amplasare pe domeniul public a instalatiei alim. en. electrica locuinta

HCL. nr. 58 din 29.05.2020 – recalculare redeventa pentru suprafata de 905 mp contract concesiune 7814 din 2017

30 Aprilie 2020

HCL. nr. 41 din 30.04.2020 – alegere presedinte sedinta aprilie

HCL nr. 42 din 30.04.2020 – rectificare buget venituri si cheltuieli

HCL. nr. 43 din 30.04.2020 – modificare HCL 8 din 2020 – apartenenta la domeniul privat poz. 1113, 1114

HCL. nr. 44 din 30.04.2020 – apartenenta la domeniul privat a unor parcele de teren – poz. 1155-1172

15 Aprilie 2020

Hotararea nr. 15 privind punerea in aplicarea a Planului de Masuri pentru Stingerea si Eradicarea Pestei Porcine Africane la Porcii Domestici din localitatea Tigănași, comuna Tigănași, Judelul Iași (descarca aici)

ANEXA la Hotărârea nr. 15/15.04.2020 a C.L.C.B.Iași  (descarca aici)

31 Martie 2020

P.V. Sedinta C.L. din 31.03.2020 (descarca aici)

H.C.L. nr. 36 din 31.03.2020 – rectificare buget venituri si cheltuieli (descarca aici)

H.C.L. nr. 37 din 31.03.2020 privind  vanzarea suprafetei de 976 mp teren intravilan sat Cuza-Voda, comuna Popricani, judetul Iasi catre proprietar constructie amplasata pe teren -dnul Galben Ionut-Cosmin (descarca aici)

H.C.L. nr. 38 din 31,03,2020 privind rectificarea elementelor de identificare a pozitiilor nr. 768,777, 778 din domeniul privat al comunei Popricani, judetul Iasi  (descarca aici)

H.C.L. nr. 39 din 31,03,2020 apartenenta la domeniul privat al comunei Popricani, judetul Iasi a unor parcele de teren (pozitiile nr. 1126-nr.154)(descarca aici)

H.C.L. nr. 40 din 31.03.2020 privind apartenenta la domeniul privat al comunei Popricani, jud. Iasi a parcelei de teren (nr 1154) (descarca aici)

18 Martie 2020

Hotararea Nr. 2/18.03.2020 privind masurile adoptate in cadrul sedintei extraordinare din data de 18.03.2020 (descarca aici)

12 Martie 2020

Hotararea Nr. 1/12.03.2020 privind masurile adoptate in cadrul sedintei extraordinare din data de 11.03.2020 (descarca aici)

9 Martie 2020

H.C.L. nr. 33 din 09.03.2020 privind alegerea presedintelui sedinta C.L. martie

H.C.L. nr. 34 din 09.03.2020 aprobare docum avizare lucrari de interventie si a indicatorilor tehnico-economici pentru lucrarile de executie la obiectivul de investitii ”Reabilitare drumuri locale afectate de inundatii in Popricani”

H.C.L. nr. 35 din 09.03.2020 privind predarea amplasamentelor si asig conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii ”Reabilitare Drumuri Locale Afectate de Inundatii in Popricani, Iasi”

28 Februarie 2020

H.C.L. nr. 15 din 28.02.2020 privind vânzarea suprafeţei de 1000 m.p. Gavrilescu (descarca aici)

H.C.L. nr. 16 din 28.02.2020 privind vânzarea supraf. de 1000 m.p. Cârlig (descarca aici)

H.C.L. nr. 17 din 28.02.2020 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Popricani (descarca aici)

H.C.L. nr. 18 din 28.02.2020 privind aprobarea planului de achizitii publice (descarca aici)

H.C.L. nr. 19 din 28.02.2020 privind aprobarea contului de executie al bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Popricani (descarca aici)

H.C.L. nr. 20 din 28.02.2020 privind rezilierea unor contracte de concesionare (descarca aici)

H.C.L. nr. 21 din 28.02.2020 privind modificarea pozitiei 231 din domeniul public al comunei Popricani (descarca aici)
H.C.L. nr. 22 din 28.02.2020 privind apartenenta la domeniul privat al comunei Popricani al unor parcele de teren (pozitiile 1115- 1125) (descarca aici)

H.C.L. nr. 23 din 28.02.2020 privind aprobarea devizului general actualizat conf. OUG nr 114/2018 la obiectivul de investitii ”Construire gradinita cu program normal in sat Vulturi, comuna Popricani” (descarca aici)

H.C.L. nr. 24 din 28.02.2020 privind prelungireacu 12 luni a contractului de comodat nr. 1892/01.03.2017 catre Grupul de Actiune Locala Valea Prutului (descarca aici)

H.C.L. nr. 25 din 28.02.2020 privind acordarea in folosinta gratuita a 25 m.p. teren din totalul de 7129 m.p. apartinand domeniului public al comunei Popricani pentru echipamentele de urmeaza sa fie achizitionate in cadrul proiectului de cooperare LEADER 19.3 (descarca aici)

H.C.L. nr. 26 din 28.02.2020 privind radierea unor pozitii din domeniul privat al comuni Popricani (descarca aici)

H.C.L. nr. 27 din 28.02.2020 privind scoaterea la licitatie loturi teren apartinand domeniului privat al comunei Popricani pentru concesionare constructii locuinte, constructii agro-zootehnice, aprobarea studiului de oportunitate, caietul de sarcini si documentatia (descarca aici)

14 Februarie 2020

H.C.L. nr. 12 din 14.02.2020 privind alegerea d+lui Baciu Petru ca preşedinte de şedinţă februarie (descarca aici)

H.C.L. nr. 13 din 14.02.2020 privind bugetul de venituri şi cheltuieli 2020 (descarca aici)

H.C.L. nr. 14 din 14.02.2020 privind modificarea organigramei + suplimentare post contractual de execuţie de tractorist (descarca aici)

31 Ianuarie 2020

H.C.L. nr. 1 din 31.01.2020 privind alegerea d-lui ANDREI MIHĂIŢĂ ca preşedinte şedinţă luna ianuarie (descarca aici)

H.C.L. nr. 2 din 31.01.2020 privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ 2020-2021 (descarca aici)

 H.C.L. nr. 3 din 31.01.2020 privind aprobarea numărului asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap şi a indemnizaţiilor acordate (descarca aici)

H.C.L. nr. 4 din 31.01.2020 privind aprobarea planului de lucrări – beneficiari Legea nr. 416(descarca aici)

H.C.L. nr. 5 din 31.01.2020 privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice (descarca aici)

H.C.L. nr. 6 din 31.01.2020 privind modificarea art36 Tarifele pct.3 din Dispozitiile Generale ale Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare nr. 48/2009 prin Actul aditional nr. 35 (descarca aici)

H.C.L. nr. 7 din 31.01.2020 privind aprobarea salariilor de baza (descarca aici)

H.C.L. nr. 8 din 31.01.2020 privind apartenenţa la domeniul privat (descarca aici)

 H.C.L. nr. 9 din 31.01.2020 privind rezilierea contractului de concesionare (descarca aici)

H.C.L. nr. 10 din 31.01.2020 privind aprobarea reorganizării SVSU (descarca aici)

H.C.L. nr. 11 din 31.01.2020 privind revocarea HCL nr.120 din 29.11.2019 (descarca aici)

Legea 52/2003 – Proiecte de hotarari

 

 

 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment