Legea 52/2003 – Proiecte de hotarari

 

Elaborarea Planului Urbanistic Zonal pentru ,,Schimbare destinatie din zona activitatilor productive si functiuni economice mixte in zona de locuinte in satul Popricani, comuna Popricani beneficiar Birliga Dumitru si Chiriac Costel

Proiect de hotarare privind revizuirea si consolidarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr.482009

Anexele Proiectului de hotarare privind revizuirea si consolidarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr.482009

Proiect de hotarare nr. 15234/26.11.2020 privind aprobarea taxelor si impozitelor locale pe anul 2021

Anexele 1-5 la Proiectul de Hotarare 15234 privind aprobarea taxelor si impozitelor locale pe anul 2021

Proiect hotarare nr. 6857 din 03.06.2020 – privind aprobarea casarii-scoaterii din functiune a unor mijloace fixe

Referat de specialitate nr. 6763 din 02.06.2020 – compartiment contabilitate

Proces-verbal nr. 6661 din 29.05.2020 de casare a mijloacelor fixe

Lista de inventariere-propunere casare nr. 4158 din 14.03.2020

Anunt nr. 6908 din 04.06.2020 – aprobarea casarii

Dispozitia nr. 513 din 25.11.2019 – componenta comisiei de inventariere

Anunt 3617 din 22.05.2020 – ref PH facilitati fiscale

Referat de aprobare privind instituirea unor facilitati fiscale

Referat de specialitate privind instituirea unor facilitati fiscale

1.Memoriu privind solicitarea de modificare a articolului 36 Tarifele pct.3 din Dispozitiile Generale ale Contractului de Delegare a gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu apa si de canalizare nr. 48/2009 (descarca aici)

Referatul de Aprobare a primarului comunei Popricani jud Iasi-dnul Parlog Valeriu nr. 4859/06.04.2020 (descarca aici)

2. Aprobarea Studiului de Fezabilitatte pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Iasi in perioada 2014-2020” precum si indicatorilor tehnici-econimici ai proiectului (descarca aici)

 Nota de Fundamentare cu privire la implementarea Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Iasi (descarca aici)

3.Aprobarea Valorii Investitiilor aferente UAT comuna Popricani si a participarii C.L. Popricani la cofinantarea Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Iasi (descarca aici)

4. Acordarea mandatului special reprezentantului UAT comuna Popricani, jud. Iasi in AGA ADIS Iasi in vederea respingerii modificarii tarifului de coletare si transport a deseurilor menajere si similare in cadrul Proiectului ”Sistem de Management integrat al Deseurilor din judetul Iasi” (descarca aici)

Nota de fundamentare (descarca aici)

Anunturi »

Testare GRATUITA pentru prevenția cancerului de col uterin (testul Babeș-Papanicolau) pe 23 august

Testare GRATUITA pentru prevenția cancerului de col uterin (testul Babeș-Papanicolau) pe 23 august

În atenția doamnelor și domnișoarelor din satele comunei Popricani. În ziua de luni, 23 august, începând cu ora 9:00, în curtea Școlii Gimnaziale Popricani,...

 
INFORMARE DRDP Iasi privind obligatia locuitorilor comunei popricani de a intretine santurile, rigolele, podetele de la intrarile in curti, plantatiile si trotuarele sau caile pietonale din dreptul locuintelor si al terenurilor pe care le detin

INFORMARE DRDP Iasi privind obligatia locuitorilor comunei popricani de a intretine santurile, rigolele, podetele de la intrarile in curti, plantatiile si trotuarele sau caile pietonale din dreptul locuintelor si al terenurilor pe care le detin

 
ANUNT Intabulare gratuita a proprietatilor din comuna Popricani

ANUNT Intabulare gratuita a proprietatilor din comuna Popricani

ANUNȚ – INTABULARE GRATUITĂ IMOBILE ȘI TERENURI LA POPRICANI ! Vă aducem la cunoștință faptul că s-a dat start lucrărilor de cadastru sistematic...

 
Intre 22 si 23 iunie campania ,,COMUNE CURATE” ajunge in comuna Popricani. Recicleaza echipamentele electrice si electronice uzate si primesti un premiu instant conform regulamentului

Intre 22 si 23 iunie campania ,,COMUNE CURATE” ajunge in comuna Popricani. Recicleaza echipamentele electrice si electronice uzate si primesti un premiu instant conform regulamentului

Cetatenii comunei Popricani se pot debarasa de deseurile electrice si eletronice.Intre 22 si 23 iunie campania ,,COMUNE CURATE” ajunge in comuna Popricani.Te...

 
ANUNT privind organizarea licitatiei deschise pentru concesionarea a 34 de loturi de teren situatie in intravilanul comunei Popricani pentru realizarea (intrarea in legalitate) a obiectivelor de locuinte si anexe aferente functiunii de locuire

ANUNT privind organizarea licitatiei deschise pentru concesionarea a 34 de loturi de teren situatie in intravilanul comunei Popricani pentru realizarea (intrarea in legalitate) a obiectivelor de locuinte si anexe aferente functiunii de locuire

 

Buletinele de avertizare din data de 08.06.2021 emise de Statia de Prognoza si Avetizare din cadrul Oficiului Fitosanitar Iasi

Scan-fl.-soarelui_rotated Scan-vita-de-vie_rotated

 
 
 
Modificare Dimensiune Font
Contrast Mare