Acasă » Asistenta Sociala

Asistenta Sociala

Cerere pentru exprimarea optiunii prevazute la art.24 alin (9) si (10) din Legea Nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

Informare cu privire la masurile de aplicare ale Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie

Documentele necesare deschiderii de drepturi și beneficii de asistență socială

Tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional conform O.U.G. nr. 133/2020

Acte necesare în vederea acordării stimulentului educaţional  

INFORMARE – AJUTOR pentru ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI SEZONUL RECE 2020-2021

Informații privind acordarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru mese calde conform O.U.G. nr. 115/2020, completată prin O.U.G. 174/2020

Acte necesare in vederea acordarii venitului minim garantat (ajutor social)

Acte necesare in vederea acordarii de lapte praf gratuit pentru copii cu vârsta de pânã la 12 luni – în conformitate cu prevederile Legii. nr. 321-2000

Acte necesare la intocmirea dosarului de asistent personal

Alocaţia de stat pentru copii

Alocaţia pentru susţinerea familiei

Acte necesare pentru acordarea indemnizaţiei de creştere copii

Centrul de zi de consiliere si informare Popricani

Formulare tipizate necesare:

Asistenţă socială Cerere tip pentru acordarea indemnizatiei – stimulent de insertie  
Asistenţă socială DOCUMENTE NECESARE DELEGARE AUTORITATE PĂRINTEASCĂ (PĂRINȚI PLECAȚI ÎN STRĂINĂTATE)  
Asistenţă socială Cerere şi declaraţie pe proprie răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei  
Asistenţă socială DOCUMENTE NECESARE DEPUNERE DOSAR ASF  
Asistenţă socială Cerere tip pt acordarea alocatiei de stat pentru copii
Asistenţă socială DOCUMENTE NECESARE TICHETE DE GRĂDINIȚĂ  
Asistenţă socială  DOCUMENTE NECESARE VMG (AJUTOR SOCIAL)  
Asistenţă socială FORMULAR CERERE (ASF, VMG ȘI ÎNCĂLZIRE) ALOCAȚIE PENTRU SUSȚINEREA FAMILIEI, VENIT MINIM GARANTAT ȘI AJUTOR DE ÎNCĂLZIRE  
Asistenţă socială FORMULAR CERERE INDEMNIZAȚIE STIMULTENT DE CREȘTERE A COPILULUI  
Asistenţă socială FORMULAR TICHET EDUCAȚIONAT (TICHET DE GRĂDINIȚĂ)

Modificare Dimensiune Font
Contrast Mare