Acasă » Posturi cu tagul: 'președinte'

Tagul: președinte

Hotărîrile ședinței ordinare de Consiliu Local din data de 31 mai

1. Alegerea preşedintelui de şedinţă

2. Rectificarea bugetului pe 2013 – lista de investiţii pe anul 2013

3. Aprobare apartenenţă terenuri la domeniul privat

4. Aprobare vânzare teren domeniul privat la comunei Popricani, judeţul Iaşi – suprafaţă de 107 m.p. SC Gamy-San Company SRL (Muntean Mihai)

5. Sărbătoarea Zilei comunei Popricani la data de 13 iunie 2013

6. Rezilierea contractului de concesionare Eşanu Lucian (concesionarea terenului în suprafaţă de 1000mp – Nagrineac Vasile)

7. Diminuarea suprafeţii teren din contractul de concesionare – Vieru Iulian (neplata redevenţei)

8. Scoaterea la licitaţie parcele teren construcţii locuinţe/investiţii- aprobare condiţii de participare licitaţie/aprobare caiet de sarcini

9. Schimbare clasificaţie drum DC 10 Rediu-Mitropolie-Ţipileşti-Iepureni-Larga Jijia

10. Reziliere contracte de concesionare: Ţican Neculai, Matei Neculai, Lungu Ştefan – neîndeplinire condiţii contract

11. Aprobarea Strategiei locale de dezvoltare a serviciilor sociale-com Popricani Plan anual de acţiune privind serviciile sociale

 

Modificare Dimensiune Font
Contrast Mare