Acasă » Hotariri Anul 2019

Hotariri Anul 2019

31 ianuarie 2019

HCL nr.1 privind alegerea d-lui BULIGA ILIE ca presedinte de sedinta in luna ianuarie 2019

HCL nr.2 privind apartenenta suprafetei de 408mp la domeniul public al comunei Popricani

HCL nr.3 privind rezilierea contractului de concesionare nr 621 din 30 nov 2009 Hohan Florin Hohan Claudia-Elena

HCL nr.4 privind rezilierea contractului de concesionare 1015 din 17 martie 2003 cu Salagianu Marcel

HCL nr.5 privind scoaterea la licitate pentru concesionare a unei parcele de teren 1000mp + anexe

HCL nr.6 privind vanzarea suprafetei de 885mp teren intravlian sat Popricani

HCL nr.7 privind aprobarea executarii de lucrari pe domeniul public al comunei Popricani

HCL nr.8 privind apartenenta la domeniul privat al comunei Popricani a unor parcele de teren

HCL nr.9 din 31.01.2019 + ANEXA NR.1

HCL nr.9 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al compartimentului asistenta sociala ANEXA NR.1

HCL nr.10 privind aprobarea salariilor de baza pentru aparatul de specialitate al primarului + anexa

HCL nr.11 privind modificarea organigramei a statului de functii si a numarului de personal din aparatul de specialitate al primarului + anexa

HCL nr.12 privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant pentru anul 2019-2020

HCL nr.13 privind aprobarea rezultatului inventarierii bunurilor patrimoniale din domeniul public si privat al comunei Popricani

HCL nr.14 privind aprobarea numarului asistentilor personali pentru anul 2019

19 martie 2019

HCL nr. 15 privind alegerea dnei Curea Maria ca presedinte in sedinta februarie 2019

HCL nr. 16 privind aprobarea devizului general actualizat dupa atribuirea contractelor

HCL nr. 17 privind aprobarea devizului general actualizat dupa atribuirea contractelor de achizitie publica la obiectivul ”Construire GRADINITA”

HCL nr. 18 privind aprobarea devizului general actualizat dupa atribuirea contractelor de achizitie publica la obiectivul ”Modernizare si Dotare Dispensar”

HCL nr. 19 privind prelungirea cu 12 luni a contractului de comodat nr. 1982/01.03.2017

HCL nr. 20 privind rectificarea elementelor de identificare a pozitiilor nr. 226. 280, 291 din domeniul privat al comunei Popricani

HCL nr. 21 privind rezilierea contractului de concesionare nr. 3153/15.05.2007 intre Primaria Popricani si dnul Mihai Gabriel

HCL nr. 22 privind rectificarea elementelor de identificare a pozitiei nr. 273 din domeniul privat al comunei Popricani

HCL nr. 23 privind apartenenta la domeniul privat al comunei Popricani a unei parcele de teren (pozitia 1091)

HCL nr. 24 privind asumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor

28 martie 2019

Hotararea cu numarul 25

Hotararea cu numarul 26

Hotararea cu numarul 27

Hotararea cu numarul 28

Hotararea cu numarul 29

Hotararea cu numarul 30

Hotararea cu numarul 31

Hotararea cu numarul 32

Hotararea cu numarul 33

Hotararea cu numarul 34

Hotararea cu numarul 35

Hotararea cu numarul 36

Hotararea cu numarul 37

25 Aprilie 2019

Hotararea cu numarul 38 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 39 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 40 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 41 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 43 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 44 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 45 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 46 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 47 (descarca aici)

13 Mai 2019

Hotararea cu numarul 48 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 49 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 50 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 51 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 52 (descarca aici)

31 Mai 2019

Hotararea cu numarul 53 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 54 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 55 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 56 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 57 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 58 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 59 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 60 (descarca aici)

3 Iunie 2019

Hotararea cu numarul 61 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 64 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 65 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 67 (descarca aici)

Anexa la Hotararea cu numarul 60 (descarca aici)

18 Iunie 2019

Hotararea cu numarul 68 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 69 (descarca aici)

11 Iulie 2019

H.C.L. nr. 70 din 11.07.2019 privind alegerea presedintelui de sedinta in luna iulie 2019 (descarca aici)

H.C.L. nr.71 din 11.07.2019 privind rectificarea elementelor de indentificare a pozitiei nr.675 din domeniul privat al comunei Popricani (descarca aici)

H.C.L. nr.72 din 11.07.2019 privind apartenenta la domeniul privat al comunei Popricani, a unei parcele de teren (poz. 1109)(descarca aici)

H.C.L. nr. 73 din 11.07.2019 privind completarea planului de achizitii publice pe anul 2019 (descarca aici)

H.C.L. nr.75 din 11.07.2019 privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr. 48 din 2009 prin Actul Aditional nr. 31(descarca aici)

H.C.L. nr.76 din 11.07.2019 privind apartenenta la domeniul public al comunei Popricani, a unei parcele de teren (poz.231) (descarca aici)

H.C.L. nr. 77 din 11.07.2019 pentru aprobarea Planului de masuri privind colectarea selectiva a deseurilor + anexa (descarca aici)

31 Iulie 2019

H.C.L. nr. 78 din 31.07.2019 privind aprobarea amplasarii pe domeniul public al comunei Popricani, a retelei de alimentare cu apa si canalizare (descarca aici)

H.C.L. nr. 79 din 31.07.2019 privind rezilierea unor contracte de concesiune (descarca aici)

H.C.L. nr. 80 din 31.07.2019 privind scoaterea la licitatie pentru concesionare – constructii locuinte 2 loturi teren apartinand domeniului privat al comunei Popricani(descarca aici)

H.C.L. nr. 81 din 31.07.2019 privind rezilierea contractului de concesiune a d-nei Stangaciu Mihaela (descarca aici) 

H.C.L. nr. 82 din 31.07.2019 privind rectificarea elementelor de identificare a pozitiilor nr.382 si 1008 din domeniul privat al comunei Popricani (descarca aici) 

H.C.L. nr. 83 din 31.07.2019 privind apartenenta la domeniul privat al comunei Popricani, a doua parcele de teren (poz.1110-1111) (descarca aici)

30 August 2019

H.C.L. nr. 84 din 30.08.2019 privind alegerea d-lui Papuc Gheorghe ca presedinte de sedinta in luna august 2019 (descarca aici)

H.C.L. nr. 85 din 30.08.2019 privind aprobarea actualizarii, modificarii si completarii Actului Constitutiv al ARSACIS (descarca aici)

H.C.L. nr. 86 din 30.08.2019 privind acordarea mandatului special in vederea exprimarii votului în AGA ARSACIS (descarca aici)

H.C.L. nr. 87 din 30.08.2019 privind acordarea mandatului special reprezentantului UAT Popricani în AGA ADIS (descarca aici)

H.C.L. nr. 88 din 30.08.2019 privind scoaterea la licitaţie pentru concesionare-investiţii (piscicultură, acvacultură,pescuit sportiv, construire Centru de zi) terenuri aparţinând domeniului privat (descarca aici)

H.C.L. nr. 89 din 30.08.2019 privind reyilierea contractelor de concesionare nr. 6154 din 07.05.2019, respectiv nr. 2544 din 05.05.2011 (descarca aici)

H.C.L. nr. 90 din 30.08.2019 privind scoaterea la licitaţie pentru concesionare terenuri aparţinând domeniului privat, aprobare studiu oportunitate, caiet sarcini şi documentaţie atribuire (descarca aici)

Anexa la H.C.L. nr. 90 din 30.08.2019 privind scoaterea la licitaţie pentru concesionare terenuri aparţinând domeniului privat, aprobare studiu oportunitate, caiet sarcini şi documentaţie atribuire (descarca aici)

H.C.L. nr. 91 din 30.08.2019 privind aprobarea amplasarii pe domeniul public al comunei a instalaţiei de racordare pe j.t. din LEA 0,4 kv, sat Vînători (descarca aici)

Hotararea cu numarul 92 (descarca aici)

H.C.L. nr. 93 din 30.08.2019 privind completarea planului de achiziţii publice – 2019 (descarca aici)

9 Septembrie 2019

H.C.L. nr. 94 din 09.09.2019 privind alegerea d+lui Tănasă Ion ca preşedinte şedinţă în luna septembrie 2019 (descarca aici)

H.C.L. nr. 95 din 09.09.2019 privind aprobarea casării – scoaterii din funcţiune a unor mijloace fixe Şcoala Gimnazială Popricani(descarca aici)

Hotararea cu numarul 96 (descarca aici)

H.C.L. nr. 97 din 09.09.2019 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Popricani – lista de investiţie (descarca aici)

Hotararea cu numarul 98 (descarca aici)

30 Septembrie 2019

H.C.L. nr. 99 din 30.09.2019 privind scoaterea la licitatie a patru loturi teren apartinand domeniului privat al comunei Popricani (descarca aici)

H.C.L. nr. 100 din 30.09.2019 privind dezmembrare imobil teren in suprafata de 1140 m.p. sat Rediu Mitropoliei (descarca aici)

H.C.L. nr. 101 din 30.09.2019 privind rectificarea pozitiei 266 din domeniul privat al comunei Popricani (descarca aici)

H.C.L. nr. 102 din 30.09.2019 privind aprobarea organigramei (descarca aici)

H.C.L. nr. 103 din 30.09.2019 privind rectificarea pozitiei nr.97 din domeniul privat al comunei Popricani (descarca aici)

H.C.L. nr. 104 din 30.09.2019 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Popricani (descarca aici)

H.C.L. nr. 105 din 30.09.2019 privind modificarea componentei comisiei de validare a Consiliului Local Popricani(descarca aici)

H.C.L. nr. 106 din 30.09.2019 privind validarea in functia de consilier (PMP) a domnului Marian Constantin (descarca aici)

21 Octombrie 2019

H.C.L. nr. 107 din 21.10.2019 privind alegerea d-lui Ursachi Genovel-Bebe ca presedinte sedinta din luna Octombrie 2019 (descarca aici)

H.C.L. nr. 108 din 21.10.2019 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Popricani, respectiv lista de investitii (descarca aici)

 31 Octombrie 2019

H.C.L. nr. 111 din 31.10.2019 privind revocarea HCL nr.35 din 208.03.2019 privind aprobarea devizului general actualizat conform OUG 114/2018, la obiectivul de investitii ”Infiintare Sistem Centralizat de Alimentare cu Apa si Canalizare in Satele Cotu Morii, Cuza Voda si Tipilesti, Comuna Popricani (descarca aici)

H.C.L. nr. 112 din 31.10.2019 privind revocarea HCL nr.30 din 28.03.2019 privind aprobarea devizului general actualizat conform OUG 114/2018, la obiectivul de investitii ”Construire Gradinita cu Program Normal, sat Vulturi, Popricani (descarca aici)

H.C.L. nr. 113 din 31.10.2019 privind revocarea HCL nr. 28 din 28.03.2019 privind aprobarea devizului general actualizat conform OUG 114/2018, la obiectivul de investitii ”Construire Gradinita cu Program Normal, sat Popricani (descarca aici)

H.C.L. nr. 114 din 31.10.2019 privind revocarea HCL nr.27 din 28.03.2019 privind aprobarea devizului general actualizat conform OUG 114/2018, la obiectivul de investitii ”Modernizare si Dotare Dispensar sat Popricani, Popricani(descarca aici)

H.C.L. nr. 115 din 31.10.2019 privind instituirea unor facilitati fiscale si aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligatiilor bugetare principale restante la data de 31.12.2018 inclusiv, datorate bugetului local de catre contribuabilii de pe raza administrativ-teritoriala a Comunei Popricani (descarca aici)

H.C.L. nr. 116 din 31.10.2019 privind modificarea HCL nr. 67 din 06.06.2019 privind Strategia Locala de dezvoltare a serviciilor sociale 2019-2024 si a Planului de actiuni privind serviciile sociale organizat la nivelul comunei Popricani, pe anul 2019 (descarca aici)

29 Noiembrie 2019

H.C.L. nr. 117 din 29.11.2019 privind alegerea d-lui Vulpe Mihai ca preşedinte de şedinţă în luna noiembrie 2019 (descarca aici)

H.C.L. nr. 118 din 29.11.2019 privind scoaterea la licitatie pentru inchiriere spatiu 26 m.p. apartinand domeniului privat al comunei Popricani, situat in sat Vulturi, jud. Iasi si aprobarea documentatiei de atribuire (descarca aici)

H.C.L. nr. 119 din 29.11.2019 privind  – (modificarea Contr. delegare nr.48 din 20019, prin A.A. nr.33) (descarca aici)

H.C.L. nr. 120  din 29.11.2019 privind  prelungirea, modificarea contractelor de concesiune a spaţiilor pentru cabinete medicale (descarca aici)

H.C.L. nr. 121 din 29.11.2019 privind  rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 (descarca aici)

H.C.L. nr. 122 din 29.11.2019 privind modificarea şi completarea planului de achiziţii publice 2019 (descarca aici)

H.C.L. nr. 123 din 29.11.2019 privind  privind rezilierea contractului de concesionare a S.C. Andra Alex S.R.L. (descarca aici)

H.C.L. nr. 124 din 29.11.2019 privind modificarea HCL nr.102 din 2018 pentru aprobarea impozitelor şi taxelor pe 2019 (descarca aici)

H.C.L. nr. 125 din 29.11.2019 privind apartenenţa la domeniul privat al comunei a unei parcele de teren (descarca aici)

H.C.L. nr. 126 din 29.11.2019 privind  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (descarca aici)

H.C.L. nr. 127 din 29.11.2019 privind  aprobarea caracteristicilor tehnice şi indicatorilor economici ai obiectivului de investitie ”Amenajare, Imprejmuire si Dotare cu Echipamente De Specialitate Stadion” in sat Popricani, com. Popricani, jud. Iasi, actualizati conform proiectului tehnic (descarca aici)

H.C.L. nr. 128 din 29.11.2019 privind aprobarea implementarii investitiei ”Infiintare, distributie de gaze naturale in Popricani, Iasi (descarca aici)

H.C.L. nr. 129 din 29.11.2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local Popricani (descarca aici)

Anexa la H.C.L. NR. 129, din 29.11.2019 (descarca aici)

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Local Popricani, judeţul Iaşi ),anexă la HCL 129 (descarca aici)

16 Decembrie 2019

H.C.L. nr. 130 din 16.12.2019 privind alegerea d-lui Alexandru Dan ca preşedinte şedinţă în luna decembrie (descarca aici)

H.C.L. nr. 131 din 16.12.2019 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli (descarca aici)

H.C.L. nr. 132 din 16.12.2019 privind modificarea HCL nr. 51 din 13.05.2019 (descarca aici)

H.C.L. nr. 133 din 16.12.2019 privind modificarea HCL nr. 52 din 13.05.2019 (descarca aici)

H.C.L. nr. 134 din 16.12.2019 privind modificarea poz. nr. 65 din planul anual de achiziţii publice

H.C.L. nr. 135 din 16.12.2019 privind prelungirea+modificarea contractelor de concesiune a cabinetelor medicale din satul Vînători (descarca aici)

30 Decembrie 2019

H.C.L. nr. 136 din 30.12.2019 privind aprobarea stabilirii unei zone de siguranţă şi de protecţie a drumurilor publice de min. 0,2 m (descarca aici)

H.C.L. nr. 137 din 30.12.2019 privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2020 (descarca aici)

H.C.L. nr. 138 din 30.12.2019 privind modificarea elementelor de identificare a poz. 413, 1069 din domeniul privat al comunei (descarca aici)

H.C.L. nr. 139 din 30.12.2019 privind aprobarea amplasării pe domeniul public al comunei a unui branşament electric (descarca aici)

Modificare Dimensiune Font
Contrast Mare