Acasă » Anunturi » Anunț Important privind depunerea de cereri pentru Tichete sociale pe suport electronic pentru achiziționarea de produse alimentare și/sau pentru asigurarea de mese calde, în cadrul programului „Sprijin pentru România”, conform OUG 63/2022

Anunț Important privind depunerea de cereri pentru Tichete sociale pe suport electronic pentru achiziționarea de produse alimentare și/sau pentru asigurarea de mese calde, în cadrul programului „Sprijin pentru România”, conform OUG 63/2022

!Începând cu luna iunie se pot depune la UAT POPRICANI, la COMPARTIMENTUL DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ cereri pentru Tichete sociale pe suport electronic pentru achiziționarea de produse alimentare și/sau pentru asigurarea de mese calde, în cadrul programului „Sprijin pentru România”, conform OUG 63/2022. Valoarea tichetelor este de 250 de lei și se acordă o dată la două luni, până în luna decembrie 2022.Categoriile de persoane care pot depune solicitări (beneficiarii de ASF, VMG, pensii sub 1500 de lei și cei încadrați în grad de handicap vor primi cardurile automat):·

Familiile cu cel puțin 2 copii în întreținere ale căror venituri lunare realizate pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei;·

Familiile monoparentale ale căror venituri lunare realizate pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei.D

ocumente necesare:·

Cerere și declarație pe propria răspundere (de la compartimentul de asistență socială);·

Copii acte de stare civilă pentru toți membrii familiei;·

Documente doveditoare de venituri (adeverință de salariat, cupoane, extrase de cont etc.).Dosarele depuse până la finalul fiecărei luni, vor intra în plată cu 1 a lunii următoare!

Primar,

TĂNASĂ ION

Modificare Dimensiune Font
Contrast Mare